Nagrada naučnom timu Visoke poslovno-tehničke škole za projektnu ideju

Na konkursu za izbor najboljih projektnih ideja, koji je krajem prošle godine raspisala Razvojna agencija Srbije, Visoka poslovno -tehnička škola strukovnih studija Užice osvojila je nagradu u kategoriji  „Rešenje za najbolji uticaj na životnu sredinu“. Na svečanoj dodeli nagrade u iznosu od 400 hiljada dinara u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti  užički naučni tim predstavljali su Milena Tomić, Ivana Radmilović i Darinka Gluščević, studenti treće godine studijskog programa  „Inženjerstvo zaštite životne sredine“ , sa profesorom i mentorom dr Ljiljanom Trumbulović.

U nagrađenom radu „Iskorišćenje deponijskog gasa za proizvodnju električne energije u Regionalnom centru za upravljanje otpadom Duboko” ističe se da telo deponije raspolaže značajnim količinama deponijskog gasa. Taj gas predstavlja izvor zagađenja, ali može i da proizvede energiju koja bi  podmirila potrebe 25 hiljada domaćinstava. Sagorevanje  gasa u energetske svrhe uz stvaranje ekonomske dobiti omogućava prikladan način pretvaranja otpada u električnu energiju.

Sedam najboljih projektnih ideja profesora i studenata, u konkurenciji 69 pristiglih, dobilo je priznanja i novčane nagrade. Ukupan nagradni fond  iznosio je četiri miliona dinara, a vrednost prve nagrade iznosila je milion dinara. Pravo učešća imali su projektni timovi akreditovanih visokoškolskih ustanova, a o izboru najboljih projektnih ideja odlučivala je stručna komisija: Vladimir Кostić, predsednik SANU, Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije, Goran Кnežević, ministar privrede, Tamara Jurenić, izvršna direktorka  RAS, prof. dr Časlav Ocić, sekretar Odeljenja  društvenih  nauka SANU, Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština), Bojan Joksimović, predavač na Fakultetu za medije i komunikaciju, Ana Žegarac, direktor Sektora za planiranje i razvoj RAS i Slobodan Petrović, direktor Sektora za regionalni   razvoj  RAS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *