Posao za 150 mladih nezaposlenih Užičana

Grad Užice i Nacionalna služba zapošljavanja izdvajaju ukupno 20 miliona dinara (grad 11, a NSZ devet miliona) u ovoj godini za podršku merama aktivne politike zapošljavanja. Zahvaljujući tome, do posla će doći oko 150 nezaposlenih s evidencije NSZ, uglavnom mladih ljudi.

To je rečeno na sednici Saveta za zapošljavanje grada Užica, o čemu su novinare posle sednice upoznali gradski većnik Vidoje Drndarević i direktorka užičke filijale NSZ Zorica Milošević.

’’Pomenuta sredstva biće uložena u sprovođenje četiri mere aktivne politike zapošljavanja. Nezaposleni će uz ove podsticaje do posla doći preko javnih radova, stručne prakse, samozapošljavanja i dodele subvencija poslodavcima za nova radna mesta za teže zapošljive kategorije. Već narednih dana biće raspisani javni pozivi za nezaposlene i to za tri mere. Na sednici Saveta za zapošljavanje doneli smo odluku da se program javnih radova finansira iznosom od 7.274.000, program strućne prakse sa 5.454.000 i za samozapošljavanje takodje sa 5.454.000. Četvrta mera podrške, i to sa 1.800.000 dinara, raspisaće se kad budu iscrpljena sredstva NSZ’’, rekao je Drndarević, dodajući da ovaki vidovi radnog angažovanja pomažu kod prijema u radni odnos. Po njegovim rečima, u protekle dve godine 50 mladih nezaposlenih ljudi koji su stručnu praksu obavljali u sevojničkoj Valjaonici bakra dobilo je zaposlenje u toj fabrici.

Zorica Milosevic i Vidoje DrndarevicKako je rekla Zorica Milošević, u Užicu postoji trend povećanja iznosa koji se izdvajaju kao podrška merama aktuvne politike zapošljavanja. ’’Raspisani javni poziv za javne radove trajaće do 19.maja, za stručnu praksu do utroška raspoloživih sredstava, a za samozapošljavanje javni poziv se raspisuje 4.maja i traje 30 dana. NSZ je u februaru raspisala 11 poziva i dva su završena: poziv za sprovodjenje javnog rada i poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje. Do kraja ove godine ćemo doneti odluku koliko lica je dobilo subvencije za samozapošljavanje, tako da će sva lica sa područja grada Užica i opštine Sevojno koja nisu dobila sredstva po našem konkursu koji smo raspisali u februaru moći da konkurišu počev od 4.maja po ovom javnom pozivu, ali će morati da ponovo podnesu zahtev sa kompletno novom dokumentacijom. Što se tiče iznosa koji se dodeljuje licima koji žele da započnu sopstveni posao, To je za nezaposlene 180.000, ko je bio tehnološki višak dobija 200.000, a ako se samozapošljavaju osobe sa invaliditetom taj iznos je 220.000 dinara.Kod stručne prakse odobravaju se iznosi za novčanu pomoć i troškove prevoza u iznosu od 12.000, 14.000 i 16.000 dinara, zavisno od stepena obrazovanja, i ta lica se maksimalno osposobljavaju 12 meseci u cilju obavljanja pripravničkog staža ili sticanja uslova za polaganje stručnog ispita. Maksimalno trajanje javnog rada je četiri meseca i to predstavlja privremeno zaposlenje’’, objasnila je direktorka užičke filijale NSZ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *