Gradu Užicu priznanje za pristupačnost za osobe sa invaliditetom

Grad Užice se među lokalnim samoupravama u Srbiji ističe po pristupačnosti javnih objekata za osobe sa invaliditetom i kreativnošću u tom pogledu, na osnovu čega je ovih dana nagrađen priznanjem. O tome se u informaciji gradske uprave navodi sledeće:

Paraolimpijac_Milos_Zaric_se_prvi_vozio_novim_liftom,_foto_S.Jovicic”Javni poziv za dodelu nagrada gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji koji su u 2016. godini najviše doprineli razvoju svih oblika pristupačnosti javnih objekata, službi i usluga osobama sa invaliditetom i teškoćama u kretanju ili komunikaciji, kao i na formulisanje preporuka i planova za njeno unapređivanje u okviru svoje nadležnosti, raspisan je od strane Zaštitnika građana u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Na ovaj način, pored dodele navedene nagrade, Zaštitnik građana je želeo da promoviše primere dobre prakse u oblasti pristupačnosti na lokalnom nivou, kao i da ostvari bolju međusobnu saradnju u saradnji sa gradovima i opštinama u Republici Srbiji u cilju utvrđivanja stanja u oblasti pristupačnosti i uzroka zbog kojih se, u punoj meri, ne primenjuju propisi koji garantuju prava na pristupačnost javnih objekata, službi i usluga osobama sa invaliditetom i teškoćama u kretanju ili komunikaciji.

Konkursna komisija je, na osnovu pažljive analize dostavljene dokumentacije, obilaska jedinica lokalne samouprave odnosno kandidovanih inicijativa i neposrednog kontakta sa predstavnicima gradova Užica, Novog Pazara i Kruševca, odnosno opština Bujanovac i Svilajnac, donela odluku da navedenim gradovima i opštinama dodeli posebna priznanja. Naime, grad Užice je po odluci Konkursne komisije na osnovu prijavljenih i sprovedenih inicijativa dobio priznanje za kreativnost u razvoju pristupačnosti.’’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *