Grad Užice za nezaposlene izdvaja 11,5 miliona dinara

Za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja iz Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grad Užice je u ovoj godini planirao sredstva u iznosu od 11.500.000 dinara.

SONY DSC

Ostvarenjem ovog akcionog plana na teritoriji grada Užica za 2016. godinu, kako ističu u gradskoj upravi, krenulo bi se sa aktivnim rešavanjem problema nezaposlenosti u našem gradu. S obzirom da iz analize tržišta rada proizilazi da je ukupno nezaposleno 4.873 lica (po podacima za decembar 2015. godine), mere aktivne politike zapošljavanja uticaće da se smanji broj nezaposlenih na teritoriji grada Užica, kao i broj korisnika socijalne pomoći. Istovremeno, to bi predstavljalo podršku poslodavcima koji imaju potrebu za angažovanjem većeg broja radnika, aktivnije učešće lokalne samouprave u razvoju MSP i podršku početnicima za realizaciju svojih preduzetničkih ideja.

Akcionim planom grada za 2016. godinu predviđene su sledeće mere i programi aktivne politike zapošljavanja:

-omladinsko preduzetništvo,

– samozapošljavanje,

– javni radovi,

– program stručne prakse,

– subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih,

– obuka na zahtev poslodavca

Realizacijom projekta ‘’Omladinsko preduzetništvo’’ podstiče se samozapošljavanje i preduzetništvo kod mladih, kroz dodelu subvencija za samozapošljavanje, u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara, a za osobe sa invaliditetom 200.000 dinara. Subvencija je namenjena mladim nezaposlenim licima sa područja grada Užica, do 30 godina starosti, koja imaju nameru da pokrenu sopstveni posao, a vode se na evidenciji NSZ-filijala Užice i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla.

Kada je reč o javnim radovima, oni se organizuju u oblastima:

– socijalnih i humanitarnih delatnosti,

– održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,

– održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Jedan od predvidjenih javnih radova je da se, uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje-filijala Užice, realizuje uspostavljanje rada Kancelarije za saradnju sa Ruskom Federacijom. To bi podrazumevalo angažovanje najmanje jednog lica sa znanjem ruskog jezika za obavljanje  poslova analize tržišta Ruske Federacije radi izvoza proizvoda Zlatiborskog okruga, podrške udruživanju naših privrednika za zajednički nastup na ruskom tržištu i sličnih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *